Tiểu nam UT5 33x27x68 cm

880.000 

Mã sản phẩm: TPS09000501
Kích thước 330 x 270 x 680 mm
Màu sắc: Màu trắng