Tiểu nam UT6 44x36x99 cm

2.150.000 

Mã sản phẩm: TPS09000601
Kích thước 440 x 360 x 990 mm
Màu sắc: Màu trắng