Tiểu nam UT7 37x31x47 cm

600.000 

Mã sản phẩm: TPS09000701
Kích thước 370 x 310 x 470 mm
Màu sắc: Màu trắng